Drohiczyn 1999

Pozostawił ślady

Ks. Mariusz Boguszewski

Nowa diecezja drohiczyńska otrzymała fundament do budowy struktury kościelnej, a przede wszystkim wiele treści duchowych. Papież w Drohiczynie podzielił się z nami tym, co było dla niego najdroższe. Modlił się o jedność.

Ojciec Święty Jan Paweł II był w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r. Wizyta miała charakter ekumeniczny. Bp Antoni Dydycz, podsumowując pielgrzymkę, powiedział m.in.: „Pobyt Ojca Świętego w naszej diecezji był i jest wydarzeniem, którego nie da się w pełni ocenić. Nie ma niczego, co mogłoby służyć za porównanie. To był zarówno wielki cud, jak i wielka łaska. Obecność Ojca Świętego na Podlasiu, w Drohiczynie, a więc w jego historycznej stolicy, jest nagrodą, jaką otrzymaliśmy z racji męczeńskich dziejów naszej małej ojczyzny. To wyraźnie powiedział Jan Paweł II. Jest wreszcie ten pobyt papieski wśród nas źródłem mocy i siły duchowej, i to dla wszystkich kolejnych pokoleń, które tu się pojawią”.
Nowa diecezja drohiczyńska otrzymała fundament do budowy struktury kościelnej, a przede wszystkim wiele treści duchowych. Papież w Drohiczynie podzielił się z nami tym, co było dla niego najdroższe. Modlił się o jedność.
Już sama liczba uczestników – 250 tys. była wydarzeniem, które sięga niebagatelnych rozmiarów. Miasto Drohiczyn liczy ok. 3,5 tys. mieszkańców.
Diecezja drohiczyńska podjęła wiele dzieł, będących owocami obecności Ojca Świętego w 1999 r. Prowadzony przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Dom Miłosierdzia Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim jest wyrazem troski o to, by słowa Ojca Świętego przyniosły konkretne owoce. Dom ten przyjmował pod swój dach na wypoczynek dzieci powodzian, wydaje dary żywnościowe ubogim, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, świetlicę środowiskową, organizuje spotkania dla emerytów i rencistów, szkolenia dla bezrobotnych, wakacyjny wypoczynek kolonijny dla ubogich dzieci, rekolekcje, a także szkolenia dla młodych ludzi nie tylko z naszej diecezji. Kolejnymi owocami pielgrzymki papieskiej są Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II oraz Ekumeniczny Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej prowadzi Fundusz Stypendialny „Odkrywamy Talenty” – to również żywy pomnik Jana Pawła II w diecezji drohiczyńskiej. Powstała też Fundacja „Patrymonium Fidei”.
Do celów powstałego w Bielsku Podlaskim Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość OKNO należy „rozpoznawanie i przekazywanie dziedzictwa, którym jest osoba Jana Pawła II, pogłębianie znajomości jego nauczania oraz podejmowanie działań, których był inicjatorem” (por. Statut).
Od pierwszej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie diecezjanie drohiczyńscy gromadzą się 10 czerwca na nabożeństwie dziękczynnym za dar Piotra naszych czasów. W 2006 r. z inicjatywy bp. Antoniego Dydycza sejmiki trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, na których terytorium leży diecezja drohiczyńska, proklamowały dzień 10 czerwca Dniem Podlasia – na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie.
Wielkim śladem papieskiej pielgrzymki są lądowisko upamiętniające przybycie Ojca Świętego oraz kopiec Jana Pawła II, usypany w miejscu historycznej wizyty. Ustawiono tam krzyż, taki sam jak ten sprzed dziesięciu lat, pęknięty, ale złączony Jezusowymi ramionami i siecią Piotrową. Krzyż jest skierowany na miasto, które ma odgrywać ważną rolę w działaniu na rzecz jedności wszystkich wyznawców Chrystusa. Mieszkańcy tych ziem dzisiaj i w przyszłości oraz tu przybywający mogą z jego szczytu podziwiać piękno tego miasta i okolic. Kopiec i krzyż mają być pamiątką wydarzenia z 10 czerwca 1999 r., tak aby nie było wśród nas nikogo, kto by nie wiedział, co tego dnia się wydarzyło. Przy kopcu została umieszczona tablica z napisem: „Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności w dziesiątą rocznicę odwiedzin Drohiczyna ten kopiec i krzyż ofiaruje Diecezja Drohiczyńska”. Kopiec i krzyż stają się też widocznym znakiem – przypomnieniem apelu Papieża Polaka i zachętą do dążenia ku jedności, opartej na miłości Chrystusa płynącej z Krzyża.
Powstało 15 pomników Jana Pawła II oraz kilkanaście szkół obrało sobie Papieża Polaka za patrona.
Efektem pobytu Jana Pawła II na ziemi drohiczyńskiej jest wiele stałych inicjatyw, np. konkursy „Jan Paweł II w oczach dziecka” oraz „Ojcze Święty, kochamy Ciebie” czy „Święto Młodych Tej Ziemi”. W Serpelicach organizowany jest Młodzieżowy Dzień Podlasia. Organizowane są też festiwale oraz sacrosongi. Ciechanowiec i Drohiczyn – miasta, które odwiedził Karol Wojtyła, a potem Papież – nadały Janowi Pawłowi II honorowe obywatelstwo.

Oprac. Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”

Wydarzenia

Konferencja o zamachu na Jana Pawła II
Miejsce: Kraków
Termin: 2011-05-12 15:30 - 2011-05-12 20:00

Zawody "JP2 Games" we wspomnienie Błogosławionego
Miejsce: Ziemia Święta
Termin: 2011-10-22 00:00 - 2011-10-22 23:59

Na stronie internetowej można oglądać grób bł. Jana Pawła II
Miejsce: Watykan
Termin: 2011-05-02 00:00 - 2011-05-31 23:59

„Biała noc modlitwy” w kościołach
Miejsce: Rzym
Termin: 2011-04-30 23:00 - 2011-05-01 07:00

Noc z Janem Pawłem II
Miejsce: Płock
Termin: 2011-04-30 21:00 - 2011-05-01 23:59